TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 21.02.2019, päivitetty 20.2.2020

1 Rekisterin pitäjä

Decorasí Oy (y-tunnus: 2932540-7)
Landbontie 92, 00890 Helsinki, Puh. 040 5311 551

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sari Lindblom
Landbontie 92, 00890 Helsinki, sari@decorasi.fi, 040 5311 551

3 Rekisterin nimi

Decorasí asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus ja verkkokauppa (sähköisten tilausten ja toimitusten käsittely sekä tarvittava tiedonvälitys lain edellyttämän ajan kuluessa). Lisäksi tietoja käsitellään asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittämiseen sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää profilointiin, jolla voimme parantaa Decorasí Oy:n tarjoamien palveluiden kohdistamiseen ja oikea-aikaiseen viestintään. Käyttäjä hyväksyy, että yritys voi lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia.

Asiakastietoja käytetään turvallisesti ja eettisesti. Asiakastietoja käytetään vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

5 Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.

Muu asiakastieto: alennukset, tarjoukset, tehdyt/toimitetut työt, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot (valittu maksutapa, maksuvälineiden yksilöintitiedot, yksityisasiakkailla henkilötunnus luotolla myytäessä), reklamaatiot ja muut palautteet, takuuasiat, yhteydenotot ja muut kaupalliset tiedot. Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, tuotesuositukset- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet.

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Decorasín verkkokaupasta Internetin kautta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Tiedot saadaan asiakkailta mm. www.-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai muulla vastaavalla tavalla henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan verkkovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovuteen kolmannelle osapuolelle vain kohdassa 4 määritetyllä tavalla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö.

Tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa.

10 Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.

12 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

13 Tietojen poistaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

14 Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeiden avulla meillä on mahdollista tunnistaa selaimesi ja käyttää saamaamme tietoa esimerkiksi sivustomme vierailujen analysoimiseen Google Analytics -ohjelmalla. Samalla voimme hyödyntää niitä verkkosivujen käyttäjien mielenkiinnon kohteiden tunnistamisessa sekä sivuston jatkokehittämisessä. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä toimintoja voi sen avulla liittää yksittäiseen henkilöön.

Evästeiden käyttöä voit halutessasi säätää muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön voi kieltää muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla Decorasí Oy Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 21.2.2019